Ký gửi & Môi giới nhà đất uy tín tại Hà Nội

[DGPN] Bạn đang tìm dịch vụ nhận ký gửi & môi giới nhà đất uy tín, chuyên nghiệp tại Hà Nội? Hãy xem bài viết bên dưới nhé!

Lợi ích của ký gửi nhà đất tại Hà Nội

Ký gửi nhà đất tại Hà Nội và việc lựa chọn công ty môi giới nhà đất uy tín tại Hà Nội là việc hết sức cần thiết khi bạn không có nhiều am hiểu về thị trường bất động sản Hà Nội cũng như không có thời gian để quan tâm. Vậy khi tham gia ký gửi nhà đất tại Hà Nội bạn sẽ được những lợi ích gì? Tại sao cần phải ký gửi nhà đất tại Hà Nội?

Liên hệ
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi 👉 TẠI ĐÂY | hoặc 👉 TẠI ĐÂY để ký gửi hoặc tìm dịch vụ môi giới nhà đất uy tín tại Hà Nội nhé.
 • Ký gửi nhà đất tại Hà Nội là việc các cá nhân, đơn vị hay tổ chức gửi bán/cho thuê nhà đất của mình ở Hà Nội tại nơi có khả năng quảng cáo, phân phối và bán/cho thuê giúp sản phẩm này. Hình thức ký gửi nhà đất tại Hà Nội đóng vai trò như một cầu nối trung gian, đưa những sản phẩm bất động sản lên sàn giao dịch, qua đó giúp hoạt động mua bán/cho thuê diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và dễ dàng hơn.
 • Bên ký gửi nhà đất tại Hà Nội thông qua dịch vụ này sẽ tìm được khách hàng phù hợp. Người mua, người thuê sẽ được tư vấn và tìm được nhà, đất hợp ý. Đồng thời, nơi nhận ký gửi tại Hà Nội cũng thu được tiền hoa hồng. Đây là một dịch vụ bất động sản tất cả các bên từ người ký gửi, bên nhận ký gửi và cả khách hàng mua bán cho thuê nhà đất cùng có lợi.
 • Một số dịch vụ nhận ký gửi nhà đất tại Hà Nội còn hỗ trợ bên bán/cho thuê và bên mua/thuê về thủ tục, giấy tờ pháp lý để giao dịch diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Điều này đặc biệt cần thiết với những người không rành hay có kinh nghiệm giao dịch bất động sản tại Hà Nội.

Mẫu hợp đồng ký gửi nhà đất tại Hà Nội

Mẫu hợp đồng này đồng thời là mẫu hợp đồng môi giới, ký gửi nhà đất tại Hà Nội, bạn có thể thay thế nội dung bán thành cho thuê hoặc thêm một số điều khoản bổ sung vào hợp đồng.

Tải về mẫu hợp đồng ký gửi, môi giới nhà đất mới nhất
Hoặc bạn có thể tải nhanh về máy tại đây 👉 TẢI VỀ MẪU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI, KÝ GỬI NHÀ ĐẤT TẠI Hà Nội: FILE PDF | hoặc FILE DOCX | hoặc FILE .DOC

——————- ——————- ——————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI

(Số……/2020/HĐKG – V/v ký gửi nhà – đất)

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….  tại ………….………..…………………………….
Chúng tôi gồm:

I. Bên nhận ký gửi (sau đây gọi tắt là bên A)

Đơn vị / công ty………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Mã số thuế: …………………………
Số điện thoại: …………………………
Đại diện: ………………………………………………. Chức vụ: …………………………

II. Bên ký gửi (sau đây gọi tắt là bên B)

Ông/bà: ……………………………………………………………………………
Sinh năm:…………………………………………………………………………
CMND/PP:………………….Cấp ngày: ……/……/………… Tại:………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Hai bên thỏa thuận giao dịch ký gửi nhà đất theo các Điều khoản cam kết sau đây:
Điều 1:  Thông tin sản phẩm ký gửi
1.1. Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán bất động sản do Bên B là chủ sở hữu.
1.2. Đặc điểm của BĐS và giấy tờ pháp lý về BĐS là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

 • Loại Bất động sản: ……………………………………………………………………….
 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….
 • Diện tích khuôn viên đất ………………………………………….……………………..
 • Diện tích đất xây dựng:…………………………………………………………………..
 • Diện tích sử dụng: ……………………………………………………………………….
 • Cấu trúc: …………………………………………………………..………………………
 • Tiện nghi: ..………………………………………………………………………………..
 • Yếu tố khác: ..…………………………………………………………………………….

Điều 2: Tổng giá trị ký gửi
Bên B đồng ý tổng giá ký gửi sau cùng của bất động sản trên là: ………………..……….
(Bằng chữ: …..…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………)
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu các bên xét thấy cần điều chỉnh giá bán, hai Bên phải thỏa thuận bằng văn bản.
Điều 3: Phí  dịch vụ và phương thức thanh toán

 • Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền phí môi giới độc quyền là ……….% trên giá bán ký gửi với số tiền là: ……….………………………

(Bằng chữ: ………………………………………………..……………………………….. đồng)
Số tiền dịch vụ này không bao gồm các chi phí liên quan khác phát sinh ngoài dịch vụ môi giới tư vấn mua/bán tài sản mà bên A thực hiện.

 • Số tiền chênh lệch so với giá ký gửi nêu trên, bên A được hưởng 100%.
 • Phí môi giới và số tiền chênh lệch được Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt trong vòng 24h kể từ thời điểm bên B nhận đủ tiền từ khách hàng của bên A.

Trong trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà chịu mất cọc thì bên B thanh toán cho bên A phí môi giới trong vòng 24h kể từ thời điểm được xác định là khách hàng chấp nhận mất cọc.
Điều 4: Thời gian thực hiện dịch vụ

 • Từ ngày …. tháng …. năm …..    đến ngày …. tháng …. năm  …..
 • Hết thời hạn này hai bên có thể thỏa thuận thêm và được ký kết bằng một phụ lục hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên:
5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Quyền:

– Bên A được nhận cọc, chuyển nhượng bất động sản nêu trên.
– Yêu cầu Bên B cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản.
– Hưởng hoa hồng, thù lao môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng ký gửi đã ký với Bên B.
– Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết.
– Được nhận đúng, đủ, và kịp thời chi phí môi giới như đã cam kết ở Điều 4.
– Thuê tổ chức, cá nhân môi giới khác thực hiện công việc môi giới mua – bán bất động sản trong phạm vi hợp đồng ký gửi bất động sản nêu trên với Bên B nhưng phải chịu trách nhiệm trước Bên B về kết quả môi giới.

b) Nghĩa vụ:

– Thực hiện công việc trong hợp đồng này theo đúng thỏa thuận cũng như quy định của pháp luật;
– Thường xuyên báo cho bên B biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với bên B để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
– Chịu mọi chi phí liên quan đến phạm vi công việc mà mình thực hiện.
5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Quyền:

– Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho bên A ngoài các khoản phí đã nêu ở Điều 3 của hợp đồng này.
– Nhận đúng, đủ và kịp thời số tiền đã thỏa thuận ở Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.
– Được nhận 50% trên số tiền đặt cọc khi khách hàng chấp nhận mất cọc hoặc khi khách hàng bị mất cọc do vi phạm cam kết;
– Được nhận thông tin kịp thời về tình trạng giao dịch với khách hàng của bên A

b) Nghĩa vụ:

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho bên A những giấy tờ liên quan.
– Hợp tác với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.
– Trường hợp bên B không còn nhu cầu ký gửi cho bên A hoặc thay đổi giá bản, phải thông báo cho bên A bằng tin nhắn văn bản hoặc email.
– Ký hợp đồng mua/bán bất động sản nêu trên với khách hàng do bên A giới thiệu.
– Chịu tất cả các chi phí đã thỏa thuận ở Điều 3 của hợp đồng này
– Thanh toán phí môi giới cho bên A theo Điều 3 của hợp đồng.
Điều 6:  Vi phạm hợp đồng
6.1.  Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho bên A theo thỏa thuận tại Điều 3 và điều 5 của Hợp đồng này thì bên B phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền và số ngày chậm thanh toán với lãi suất 2,5%/tháng.
6.2.  Trường hợp bên A không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên A bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên A phải trả cho bên B một khoản tiền phạt tương đương với 1% giá trị ký gửi.
6.3.  Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với các thỏa thuận trong trong Hợp đồng này thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đó phải chịu một khoản tiền phạt tương đương với 1% giá trị ký gửi của Hợp đồng này.
Điều 7: Điều khoản chung
Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án tại Đà Nẵng.
  Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

            BÊN A                                                                                    BÊN B
   (bên nhận ký gửi)                                                                         (bên ký gửi)

——————- ——————- ——————-

Ký gửi nhà đất ở đâu uy tín tại Hà Nội

Hãy liên hệ ngay với DGPN Hà Nội để được hướng dẫn trình tự cụ thể việc ký gửi nhà đất tại Hà Nội của bạn. Chúng tôi – DGPN Hà Nội với kinh nghiệm lâu năm trong vai trò trung gian mua/cho thuê – bán/thuê tại Hà Nội đã giúp kết nối thành công rất nhiều thương vụ bất động sản. Chúng tôi cam kết:

 • Luôn bảo mật thông tin khách hàng khi ký gửi & môi giới nhà đất tại Hà Nội
 • Đảm bảo giới hạn giá mua bán cho thuê bất động sản không sai lệch so với thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ ký gửi nhà đất tại Hà Nội.
 • Dịch vụ mua bán ký gửi nhà đất Hà Nội bao giờ cũng được công khai và đảm bảo về quy trình thực hiện hiện nên rõ ràng và đảm bảo hợp pháp cho các bên khi giao kết hợp đồng.
 • Giúp bạn tiết kiệm nhất thời gian và chi phí khi ký kết hợp đồng ký gửi, môi giới nhà đất tại Hà Nội với chúng tôi – DGPN Hà Nội.
Liên hệ
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi 👉 TẠI ĐÂY | hoặc 👉 TẠI ĐÂY để ký gửi hoặc tìm dịch vụ môi giới nhà đất uy tín tại Hà Nội nhé.

Những câu hỏi liên quan đến Ký gửi & Môi giới nhà đất tại Hà Nội

DGPN cung cấp dịch vụ nhận ký gửi & môi giới bất động sản tại các Quận huyện thuộc Hà Nội:

Quận Ba Đình, quận Bắc Từ Liêm, quận Cầu Giấy, quận Đống Đa, quận Hà Đông, quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, quận Hoàng Mai, quận Long Biên, quận Nam Từ Liêm, quận Tây Hồ, quận Thanh Xuân, thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, huyện Chương Mỹ, huyện Đan Phượng, huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm, huyện Hoài Đức, huyện Mê Linh, huyện Mỹ Đức, huyện Phú Xuyên, huyện Phúc Thọ, huyện Quốc Oai, huyện Sóc Sơn, huyện Thạch Thất, huyện Thanh Oai, huyện Thanh Trì, huyện Thường Tín, huyện Ứng Hoà.

Sau đây là những thắc mắc thường gặp khi bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ ký gửi & môi giới nhà đất ở Hà Nội:

Ký gửi nhà đất là gì tại Hà Nội?

Ký gửi nhà đất tại Hà Nội (hay rộng hơn là Ký gửi bất động sản tại Hà Nội - Ký gửi BĐS tại Hà Nội) là một hình thức chủ sở hữu là cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức muốn bán/cho thuê bất động sản tại Hà Nội (gồm đất đai, nhà ở và các BĐS khác) thông qua bên trung gian (cá nhân, công ty, sàn giao dịch BĐS...) bằng cách giao trách nhiệm bán/cho thuê giúp họ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ký gửi, bạn sẽ gửi lại thù lao hoặc hoa hồng cho trung tâm môi giới nhà đất tại Hà Nội.

Như vậy, thuật ngữ ký gửi nhà đất tại Hà Nội xuất phát từ phía người giao tài sản ký gửingười nhận tài sản ký gửi (trung gian) tại khu vực Hà Nội.

Môi giới nhà đất là gì tại Hà Nội?

Môi giới nhà đất tại Hà Nội (hay môi giới bất động sản tại Hà Nội, môi giới BĐS tại Hà Nội, tiếng anh là Estate Agent) là trung gian giữa người bán/cho thuê và người mua/thuê bất động sản tại Hà Nội, họ là những người cố gắng kết nối những người bán/cho thuê muốn bán/cho thuê cùng với người mua/thuê muốn mua/thuê. Môi giới được chia thành ba phần khác nhau:

 • Một là môi giới cho người bán/cho thuê bất động sản tại Hà Nội;
 • Thứ hai là môi giới cho người mua/thuê tại Hà Nội;
 • Thứ ba là giám sát môi giới nhà đất tại Hà Nội.

Thủ tục ký gửi nhà đất tại Hà Nội

Thông thường thủ tục, trình tự các bước ký gửi nhà đất tại Hà Nội ở mỗi trung gian nhận ký gửi sẽ khác nhau, tuy nhiên về cơ bản vẫn có những giấy tờ tương đồng mà bạn cần chuẩn bị như:

 • Đơn đề nghị ký gửi bất động sản tại Hà Nội, bạn có thể nộp đơn này qua email, fax hoặc địa chỉ văn phòng trực tiếp. Đơn giản hơn bạn hãy gọi cho chúng tôi tại mục liên hệ, nhân viên chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể với bạn!
 • Chuẩn bị sổ đỏ, sổ hồng, CMND, hộ khẩu,… của người sở hữu bất động sản tại Hà Nội đồng thời cũng là người ký gửi. Ngoài ra bạn có thể chuẩn bị thêm các thông tin liên quan đến bất động sản như vị trí, tình trạng hiện nay, diện tích, số tầng, số tiền muốn bán/cho thuê…
 • Sau khi nhận được các thông tin do bạn cung cấp, bên nhận ký gửi sẽ liên hệ và trao đổi thông tin với bạn về cam kết thời gian, các loại chi phí hoa hồng, thù lao… Và cuối cùng là tiến hành ký kết hợp đồng môi giới/ký gửi nhà đất tại Hà Nội.

Những lưu ý khi ký gửi nhà đất tại Hà Nội

Để tránh những rủi ro không đáng có xảy ra trong quá trình giao dịch ký gửi nhà đất tại Hà Nội, bạn nên lưu ý các yếu tố sau:

Hiển nhiên một công ty môi giới mua bán cho thuê ký gửi bất động sản uy tín tại Hà Nội sẽ là yếu tố quan trọng và cực kỳ đáng quan tâm để các giao dịch mua bán cho thuê của bạn diễn ra trơn tru và suôn sẻ nhất. Hơn nữa, bạn cần đảm bảo bên trung gian sẽ thực hiện đúng các thỏa thuận đề ra chẳng hạn như:

 • Thời gian mua/thuê và bán/cho thuê diễn ra đúng theo hợp đồng
 • Giá trị bất động sản được bán/cho thuê không được chênh lệch so với thỏa thuận trong hợp đồng đã ký gửi
 • Mọi quy trình giao dịch cần được hợp pháp và đúng đắn
 • Thỏa thuận mức phí dịch vụ và hoa hồng rõ ràng.

DGPN - Địa chỉ ký gửi nhà đất uy tín tại Hà Nội

DGPN với kinh nghiệm lâu năm trong việc kết nối người mua/thuê và người bán/cho thuê bất động sản tại Hà Nội cam kết sẽ giúp bạn giải quyết nhu cầu mua bán cho thuê bất động sản tại Hà Nội của mình một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật thông tin. Hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhé.

👉 Liên hệ tại đây

Đánh giá!
Đăng ký nhận thông báo qua email
Thông báo cho
guest

1 Thảo luận
Vote nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
Huy

Ký gửi bán nhà đất

1
0
Hãy để lại nhu cầu của bạn!x